31 октомври 2018 | 15:03

Доставка и монтаж на два броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за климатизирано помещение на главно разпределително табло (ГРТ) в сградата на Администрацията на президента

31.10.2018 г. Публикувана е обява

31.10.2018 г. Публикувана е информация за обява

31.10.2018 г. Публикувана е документация към обява

31.10.2018 г. Публикувани са обазци на документи

15.11.2018 г. Публикуван е протокол от работата на комисията 

17.12.2018 г. Публикуван е договор