24 януари 2019 | 17:05

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

24.01.2019 г. Публикувана е обява

24.01.2019 г. Публикувана е информация за обява

24.01.2019 г. Публикувана е документация към обява

24.01.2019 г. Публикувани са образци на документи

01.02.2019 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

12.02.2019 г. Публикуван е договор