8 февруари 2019 | 11:11

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Администрацията на президента

1. Публикувано е решение за откриване на процедурата

2. Публикувано е обявление за поръчка

3. Публикувана е документация

4. Публикувани са образци на документи

5. 25.02.2019 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

6. 08.03.2019 г. Публикуван е Протокол № 1 от 08.03.2019 г. от работата на комисията (чл. 54, ал. 7 от ППЗОП)

7. 02.04.2019 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценови предложения

8. 19.04.2019 г. Публикувани са протоколи от работата на комисията

9. 19.04.2019 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

10. 19.07.2019 г. Публикуван е протокол от работата на комисията след решение на КЗК

11. 23.07.2019 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценово предложение

12. 01.08.2019 г. Публикувани са протоколи от работата на комисията

13. 01.08.2019 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

14. 14.08.2020 г. Публикуван е договор за изпълнение

15. 18.08.2020 г. Публикувано е обявление за приключване на договор за обществена поръчка