31 юли 2019 | 11:11

Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента

31.07.2019 г. Публикувана е обява

31.07.2019 г. Публикувана е информация за обява

31.07.2019 г. Публикувана е документация към обява 

31.07.2019 г. Публикувани са образци на документи

03.09.2019 г. Публикувани са протоколи от работата на комисията

24.09.2019 г. Публикуван е договор