10 October 2019 | 15:03

Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2 „Доставка на настолен документен скенер

10.10.2019 г. Публикувана е обява

10.10.2019 г. Публикувана е информация за обява

10.10.2019 г. Публикувана е документация към обява

10.10.2019 г. Публикувани са образци на документи

21.10.2019 г. Публикувана е информация за удължаване срока за подаване на оферти

29.10.2019 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

21.11.2019 г. Публикувани са договори