26 февруари 2020 | 12:12

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

27.02.2020 г. Публикувана е обява

27.02.2020 г. Публикувана е информация за обява

27.02.2020 г. Публикувана е документация към обява

27.02.2020 г. Публикувани са образци към обява

31.03.2020 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

30.04.2020 г. Публикуван е договор