14 април 2020 | 16:04

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрация на президента

14.04.2020 г. Публикувана е обява

14.04.2020 г. Публикувана е информация за обява

14.04.2020 г. Публикувана е документация към обява

14.04.2020 г. Публикувани са образци на документи

29.04.2020 г. Публикувана е информация за удължен срок за подаване на оферти

29.04.2020 г. Публикувано е съобщение за удължаване срока за подаване на оферти

11.05.2020 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

29.05.2020 г. Публикуван е договор