8 юни 2020 | 17:05

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2019/2020 г., разделена на 17 обособени позиции

11.06.2020 г. Публикувано е решение за откриване на процедура

11.06.2020 г. Публикувано е обявление за поръчка

11.06.2020 г. Публикувана е документация

11.06.2020 г. Публикувани са образци на документи

18.06.2020 г. Публикувано е решение за прекратяване на ОП 16

18.06.2020 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

28.07.2020 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценовите предложения

12.08.2020 г. Публикувани са протоколи и доклад от работата на комисията

12.08.2020 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

17.08.2020 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка - прекратявяне на ОП 5, 9 и 1

06.10.2020 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка - възложени са 11 ОП

06.10.2020 г. Публикувани са договори

11.12.2020 г. Публикувани са протокол № 5 и доклад от работата на комисията след решение на КЗК

11.12.2020 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител по ОП 14

18.12.2020 г. Публикуван е договор по ОП2

18.12.2020 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка по ОП2

09.02.2021 г. Публикувани са обявления за приключване на договори

02.06.2021 г. Публикено е обявление за възложена поръчка по ОП14

02.06.2021 г. Публикуван е договор по ОП14

18.10.2021 г. Публикувано е обявление за приключване на договор по ОП14