23 януари 2015 | 16:04

Предварителни обявления за 2015 година


Администрацията на президента публикува предварителни обявления за обществени поръчки за:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители от Администрацията на президента (предварително обявление № 644507)

Изработка и доставка на печатни материали по самостоятелно обособени позиции (предварително обявление № 644508)

Доставка, инсталиране и интегриране на телекомуникационна система за гласови и видео комуникационни услуги (обявление за предварителна информация № 644510)