27 март 2015 | 11:11

Осигуряване на самолетни билети

 

Администрацията на президента на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина

27.04.2015 г. Публикуван е протокол по чл. 68, ал. 8 от ЗОП

13.05.2015 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценовите оферти

16.06.2015 г. Публикувани са решение за класиране на участниците и протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

29.07.2015 г. Публикувана е информация за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата

30.07.2015 г. Публикуван е договор за обществена поръчка

07.12.2015 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

18.12.2015 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

16.03.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

14.04.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

03.10.2017 г. Публикувано е допълнително споразумение към договора.

31.01.2018 г. Публикувано е обявление за приключване на договор