15 май 2015 | 14:02

Доставка на канцеларски материали

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали

26.05.2015 г.: Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

24.06.2015 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

31.07.2015 г. Публикуван е договор за обществена поръчка

15.09.2015 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. август 2015 г.

14.10.2015 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. септември 2015 г.

13.11.2015 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. октомври 2015 г.

07.12.2015 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. ноември 2015 г.

18.01.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. декември 2015 г.

11.02.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. януари 2016 г.

16.03.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. февруари 2016 г.

14.04.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. март 2016 г.

17.06.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. април 2016 г.

17.06.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. май 2016 г.