15 май 2015 | 14:02

Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента на Република България

26.05.2015 г.: Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

25.06.2015 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

31.07.2015 г. Публикуван е договор за обществена поръчка

15.09.2015 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. август 2015 г.

13.11.2015 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. октомври 2015 г.

07.12.2015 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. ноември 2015 г.

18.01.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. декември 2016 г.

14.04.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. март 2016 г.

17.06.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. април 2016 г.