11 юни 2015 | 13:01

Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми, давани от президента на Република България

06.07.2015 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

29.07.2015 г. Публикуван е договор за обществена поръчка

05.08.2015 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

13.11.2015 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора

07.12.2015 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

18.12.2015 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора

15.01.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни и окончателно плащане по договора

15.01.2016 г. Публикувана е информация за приключване на договора