27 юли 2015 | 14:02

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

13.08.2015 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

09.09.2015 г. Публикуван е договор за обществена поръчка

07.12.2015 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора