6 ноември 2015 | 17:05

Доставка на компютърна и репродуцираща техника

Администрацията на президента отправя публична покана за доставка на компютърна и репродуцираща техника.

11.11.2015 г.: Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

23.11.2015 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите по СОП 1-4

02.12.2015 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите по СОП 5

18.12.2015 г. Публикувани са договори за обществена поръчка

15.01.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 1, 2 и 4

15.01.2016 г. Публикувана е информация за извършено окончателно плащане по договора по СОП 3

15.01.2016 г. Публикувана е информация за приключване на договора по СОП 3

15.01.2016 г. Публикувана е информация за извършено окончателно плащане по договора по СОП 5

15.01.2016 г. Публикувана е информация за приключване на договора по СОП 5

15.01.2016 г. Публикувано е допълнително споразумение към договора по СОП 1, 2 и 4

11.02.2016 г. Публикувана е информация за извършено окончателно плащане по договора по СОП 1, 2 и 4

11.02.2016 г. Публикувана е информация за приключване на договора по СОП 1, 2 и 4