26 януари 2016 | 11:11

Проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека

Администрацията на президента отправя публична покана за проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека

05.02.2016 г. Публикувано е съобщение за поименния състав на журито

05.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

09.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

11.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

16.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

17.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

19.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

23.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

25.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

04.04.2016 г. Публикувани са протоколи от работата на журито и от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите

12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка

18.05.2016 г. Публикувано е допълнително споразумение към договора за обществена поръчка