26 януари 2016 | 12:12

Предварителни обявления за 2016 година


Администрацията на президента публикува предварителни обявления за обществени поръчки за:

Мебели за Президентска библиотека (предварително обявление № 709877 от 26.01.2016 г.)

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" (предварително обявление № 711201 от 01.02.2016 г.)