8 февруари 2016 | 13:01

Доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Администрацията на президента отправя публична покана за доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България

12.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

16.02.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

28.03.2016 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка