1 април 2016 | 14:02

Разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента

Администрацията на президента отправя публична покана за разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента

28.04.2016 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

18.05.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка