16 август 2016 | 14:02

Изработка, доставка и монтаж на мебели за многофункционална зала в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. "Дондуков" № 2

16.08.2016 г. Публикувана е обява

16.08.2016 г. Публикувана е информация за обява

16.08.2016 г. Публикувана е документация за участие

16.08.2016 г. Публикувани са образци на документи

01.09.2016 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

29.09.2016 г. Публикуван е договор