13 октомври 2016 | 10:10

Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската институция за 2016 г. на български и на английски език

13.10.2016 г. Публикувана е обява

13.10.2016 г. Публикувана е информация за обява

13.10.2016 г. Публикувана е документация за участие

13.10.2016 г. Публикувани са образци на документи

23.11.2016 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

07.12.2016 г. Публикуван е договор