26 октомври 2016 | 10:10

Доставка на монитор с тактилен екран за нуждите на Администрацията на президента

26.10.2016 г. Публикувана е обява

26.10.2016 г. Публикувана е информация за обява

26.10.2016 г. Публикувана е документация към обява

26.10.2016 г. Публикувани са образци на документи

11.11.2016 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

21.11.2016 г. Публикуван е договор