21 ноември 2016 | 14:02

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2015/2016 г., разделена на две обособени позиции

21.11.2016 г. Публикувано е решение за откриване на процедура

06.12.2016 г. Публикуван е доклад и протокол

06.12.2016 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

03.01.2017 г. Публикувани са договори по обособени позиции № 1 и № 2

22.02.2017 г. Публикувани са обявления за приключване на договори