8 февруари 2017 | 10:10

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

08.02.2017 г. Публикувана е обява

08.02.2017 г. Публикувана е информация за обява

08.02.2017 г. Публикувана е документация към обява

08.02.2017 г. Публикувани са образци на документи

09.02.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

23.02.2017 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

10.03.2017 г. Публикуван е договор