27 март 2017 | 17:05

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

27.03.2017 г. Публикувана е обява

27.03.2017 г. Публикувана е документация към обява

27.03.2017 г. Публикувани са образци на документи

27.03.2017 г. Публикувана е информация за обява

20.04.2017 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

09.05.2017 г. Публикуван е договор