4 май 2017 | 13:01

Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България

04.05.2017 г. Публикувана е обява

04.05.2017 г. Публикувана е информация за обява

04.05.2017 г. Публикувана е документация към обява

04.05.2017 г. Публикувани са образци на документи

11.05.2017 г. Публикувана е информация за удължен срок за получаванена оферти

11.05.2017 г. Публикувано е съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

05.06.2017 г. Публикуван е договор