5 май 2017 | 12:12

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Администрацията на президента

05.05.2017 г. Публикувано е решение за откриване на процедурата

05.05.2017 г. Публикувано е обявление за поръчка

05.05.2017 г. Публикувана е документация

05.05.2017 г. Публикувани са образци на документи

06.06.2017 г. Публикуван е Протокол № 1/ 06.06.2017 г. от работата на комисията (чл. 54, ал. 7 от ППЗОП)

08.06.2017 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценови предложения

13.07.2017 г. Публикувани са протоколи и доклад на комисията

13.07.2017 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

30.01.2018 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка

30.01.2018 г. Публикуван е договор

22.07.2019 г. Публикувано е допълнително споразумение

19.12.2019 г. Публикувано е допълнително споразумение

25.03.2020 г. Публикувано е допълнително споразумение