17 февруари 2015 | 10:10

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО НАУКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по наука и здравеопазване на тема: „Иновациите в медицината: потенциалът на България за интелигентен растеж чрез развойна дейност и технологичен трансфер в медицинската наука”.