17 февруари 2015 | 10:10

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по развитие на регионите и национална инфраструктура