17 февруари 2015 | 12:12

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по правни въпроси