17 февруари 2015 | 12:12

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по социални политики на тема: „Политиките в подкрепа на уязвимите групи в България в контекста на членството й в  ЕС“.