20 април 2015 | 16:04

Правила за възлагане на обществени поръчки

Правила за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента на Република България, в сила от 20.04.2015 г.