13 януари 2016 | 15:03

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО КУЛТУРА

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по култура