9 януари 2017 | 15:03

СТАНОВИЩА СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПАЗАР НА ТРУДА

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по социални политики и пазар на труда.