9 януари 2017 | 15:03

СТАНОВИЩА СЪВЕТ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по правни въпроси и вътрешна политика.