9 януари 2017 | 15:03

СТАНОВИЩА СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНИ ВЪПРОСИ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по енергийни върпоси.