16 октомври 2018 | 17:05

Администрацията на Президента започва кампанията по кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“

Право да получат еднократна финансова помощ имат младежите от инициативата „Подкрепи една мечта“, които продължават обучението си във висше училище или професионален колеж. Тази година за първи път право на финансова подкрепа ще получат и учениците от 12 клас, които са настанени в социални услуги, и които са завършили с отличен успех учебната 2017/2018 г.

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ са публикувани на интернет страницата на Президента. За да улесни кандидатите при оформянето на документите, президентската администрация е подготвила заявления по образец, които могат да се изтеглят от сайта. И тази година необходимите удостоверения от Агенцията за социално подпомагане и социалните услуги по места ще се събират по служебен път. 

Крайният срок за подаване на документите е 31 октомври 2018 година, лично или по пощата, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2.