24 ноември 2020 | 11:11

ДИЛЯНА СЛАВОВА

Диляна Славова е била 10 години член на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, последните пет от които - Председател на специализираната секция по външна политика. Ръководила е работата на комитета в областта на външните отношения на ЕС, търговията, развитието, разширяването. Активно е работила с Европейска служба за външна дейност, ГД „Търговия“, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, ГД "Международно сътрудничество и развитие".

Работила е  по търговската политика на ЕС и мониторинг на споразуменията за свободна търговия на ЕС. Организирала е мисии и форуми с представители на гражданското общество в Западните Балкани, Източните партньори, Евромед, Африка, Канада, САЩ, Централна Америка, Русия, Китай.     

Докладчик на становища за Западните Балкани, Източното партньорство, Африка, на резолюции и декларации. Била е член на бюрото на ЕИСК и на групата по комуникации.

Работила е в БТПП и неправителствения сектор, като има активно участие в договарянето post factum с ЕК на гратисен период за млечния бранш след приемането на България в ЕС.

Завършила е политически науки в СУ "Св. Климент Охридски". Магистър по международни отношения.

Назначена е за съветник по външна политика с указ на президента №236 от 13 ноември 2020 г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначена за съветник по външна политика с указ № 27 от 22 януари 2022 г.  Преназначена за съветник на президента от 3 юли 2023 г.