2 юли 2021 | 14:02

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА

Силва Дюкенджиева е родена през 1966 г. в гр. София.

Завършила е средното си образование през 1984 г. в 22 ЕСПУ „Г.С. Раковски“ в гр. София.

Завършила е специалност „Право“ през 1998 г.

От 2007 до 2014 г. е член на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия за местни избори.

От 2019 г. до 2021 г. е заместник-председател на Централната избирателна комисия.

От 2012 г. до 2019 г. е юрисконсулт в Конституционния съд на Република България.

От 2003 г. до 2011 г. е главен експерт в Правния съвет в Администрацията на президента на Република България.

Ползва руски език.

Назначена е за съветник по правни въпроси с указ на президента № 143 от 18.05.2021 г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначена за съветник по правни въпроси с указ № 25 от 22 януари 2022 г.