14 февруари 2017 | 18:06

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

Георги Александров е роден на 17 ноември 1972 г. в София.

През 1991 г. завършва ССВВУ „Георги Бенковски”, Долна Митрополия -специалност „Авиационно оборудване на летателните апарати“. През 1997 г. се дипломира в УНСС, а през 2011 г. придобива магистърска степен по специалност „Национална сигурност и отбрана” във Военна академия „Г.С. Раковски“. Притежава втора магистърска степен „Спорт за високи постижения“ по спортна стрелба в НСА „Васил Левски“. Докторант в  Катедра "Теория на спорта" в НСА "Васил Левски".

От 1995 г. работи по програми PHARE и UNDP.  

В периода 2000 – 2005 г. е управител „Сигурност“, Radisson SAS.

От 2005 г. работи като експерт по логистика и военен контрактор в няколко военни бази в Германия, Полша, Латвия и България.

Владее английски, руски и немски език.           

Назначен e за Съветник по младежта и спорта с указ на президента № 84 от 09 февруари 2017 г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначен за съветник по младежта и спорта с указ № 33 от 22 януари 2022 г.