19 май 2015 | 15:03

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

д-р Джон Винсент Атанасов
 
Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България се връчва от 2003 г. на изявили се млади български изследователи в областта на компютърните науки, в световен мащаб. Тя носи името на известния учен от български произход - Джон Атанасов, създал първия цифров електронен компютър – АBC. Сред лауреатите на наградата са настоящи ръководители на развойни звена на водещи изследователски институти и глобални частни компании в сферите на компютърната лингвистика, роботиката и криптологията.
 
В отговор на нарастващото значение на компютърните науки, дигиталните умения и предприемачество, към отличията последователно се учредиха през 2012 г., 2015 г. и 2020 г. следните нови категории:

•    Грамоти „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – за ученици, постигнали най-високи резултати в международни ученически олимпиади по информатика и информационни технологии и техните преподаватели
•    Грамота „Джон Атанасов – за проекти с голям обществен принос“, отличаваща индивидуални и екипни проекти, чиито създатели са под 35 г., и които адресират въпроси с обществена значимост, посредством компютърните технологии. Категорията е отворена към стартиращи компании и самостоятелни проекти в частния, неправителствения и академичния сектор.
•    Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии”, насочена към ученици, студенти и млади изследователи на възраст между 12 и 25 години, постигнали забележителни резултати през предходната година с авторските си проекти и разработки на национални и международни научни конкурси, фестивали, семинари и конгреси.
•    Грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ – за преподаватели, ментори и треньори за постигнати устойчиви във времето резултати и принос към успехите в представянето на национални и международни турнири, олимпиади и други състезания на подготвените от тях състезатели и отбори по информатика, информационни технологии, състезателно програмиране.

Носителите на наградата и грамотите „Джон Атанасов“ се определят от комисия, включваща водещи учени и професионалисти в областта на компютърните науки.
 
Правилата и формулярите за кандидатстване ще намерите тук.