2 август 2014 | 10:10

Завърши първият етап на конкурса за лого на отличията „Джон Атанасов“

На 31 юли 2014 г. приключи първият етап на обявения от Администрацията на Президента конкурс за оригинално и разпознаваемо лого на президентските отличия за забележителни постижения в сферата на информационните и комуникационните технологии „Джон Атанасов“. Инициативата отличава обещаващи млади учени и се провежда в памет на най-знаменития изследовател от български произход в тази област, Джон Атанасов, дал значим тласък на съвременното развитие на света чрез неговото откритие – компютъра АBC. 
 
Организаторите на конкурса за визуална идентичност на отличията „Джон Атанасов“ отчитат много висок интерес и участие с предложения и изказват благодарност на авторите, участници в конкурса, за тяхната активност и креативност.
 
На 5 август 2014 г. ще се състои вторият етап на конкурса – отваряне на събраните 67 конкурсни предложения, преглед за съответствие с предварително обявените и публикувани правила за участие и допускане до класиране.
 
Третият етап ще бъде проведен на 7 август 2014 г. и ще включи журиране и класиране на проектите въз основа на следните критерии:
 
Съответствие с идеята и целите на конкурса „Джон Атанасов“
Оригиналност на идеята
Степен на графичен и смислов синтез
Съвременно излъчване
 
Изборът ще бъде направен от независимо жури в състав:
 
проф. Светослав Кокалов, ректор на Националната художествена академия
г-жа Велина Мавродинова, Студио Ентусиазъм
г-жа Весела Данчева, Compote Collective
г-жа Бояна Гяурова, мениджър на One Design Week
г-н Андреан Нешев, Post-studio
д.ик.н. Анна-Мари Виламовска, Секретар по наука и здравеопазване на Президента на Република България
доц. Мартин Иванов, Секретар по култура, образование и национална идентичност на Президента на Република България
 
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 08 август 2014 г. на сайта на Администрация на Президента.
 
Напомняме, че конкурсът за наградата „Джон Атанасов“, грамотите „Джон Атанасов - за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост“ и грамотите „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ продължава до 6 август. Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани на интернет страницата на отличията.