29 май 2013 | 12:12

Публична покана за изпълнение на строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Администрацията на президента на Република България отправя публична покана за предоставяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2, в офисите на лицата, които са били президенти на Република България и във ведомствените жилища, предоставени на Администрацията на президента.

Поканата е публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален номер 9015943.