13 септември 2013 | 16:04

Публична покана за доставка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота

Публична покана за доставка, внедряване и поддръжка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота на Администрация на президента, интеграция със съществуващата система и съпътстващо обучение

Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки с уникален номер 9019939.