3 юни 2014 | 17:05

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали. Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки с уникален номер 9030049.