3 юни 2014 | 18:06

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери. Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки с уникален номер 9030050.