1 септември 2014 | 17:05

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални закуски, обеди и вечери и организиране на приеми, давани от президента на Република България

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални закуски, обеди и вечери и организиране на приеми, давани от президента на Република България. Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки с уникален номер 9033212.

Електронно подписан Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците