НОВИНИ

2012-03-08 08:30:00

Росен Плевнелиев: Президентската институция ще продължи да бъде активен партньор при решаването на значимите социални въпросиrnrn

Президентската институция ще продължи да бъде активен партньор при решаването на значимите социални въпроси у нас. Имаме своите добри контакти с профсъюзните организации и този диалог ще се развива и в бъдеще. Това каза президентът Росен Плевнелиев, който се срещна днес на “Дондуков” 2 с генералния секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу. Шарън Бъроу е на посещение у нас по повод откриването на международната конференция "Заетост и доходи - диалог за растеж и по-добро бъдеще на България". В срещата участваха председателите на КНСБ и КТ “Подкрепа” Пламен Димитров и д-р Константин Тренчев.

Росен Плевнелиев и Шарън Бъроу се обединиха около позицията, че Глобалният пакт за заетост на Международната организация на труда, чиято цел е намирането на работещи мерки за възстановяване на националните икономики от кризата и по който България е една от десетте пилотни страни, ще докаже своята приложимост и ще подобри показателите на страната ни в реалната икономика и социалната сфера. Обща бе и тезата, че дори и малки по обем инвестиции в енергийната ефективност и “зеления икономически растеж” водят до качествено подобряване на бизнес средата и създават предпоставки за съществено увеличаване на заетостта. Държавният глава отбеляза, че тези въпроси ще намерят своето решение с определянето на приоритетите в процеса на актуализиране на националната енергийна стратегия.

Президентът Плевнелиев посочи пред Шарън Бъроу, че в своята реч при полагането на клетва като държавен глава е дал обещание президентската институция да работи за постигането на икономически растеж, основан на устойчива социална среда и подчерта, че продължава да счита това за свой ангажимент. “В България не се чувстваме добре, когато заемаме първото място в европейските класации по най-ниски доходи, енергоемкост на производството и лоша инфраструктура и ще направим необходимото да променим това”, каза той.

Президентът запозна Шарън Бъроу с подготовката на страната ни да изготви през 2012 г. своята Национална програма “България 2020”, като част от общоевропейската стратегия “Европа 2020”. Държавният глава подчерта, че в работата на обществените съвети към президентската институция ще бъдат включени и представители на синдикатите, научните среди, експерти от неправителствени организации. Председателите на КНСБ и КТ “Подкрепа” приветстваха готовността на президентската институция да участва активно в търсенето на ефективни решения на въпросите за икономическото развитие, екологията и социалната сфера.

Шарън Бъроу изрази удовлетворението си от активната социална и експертна дейност на водещите синдикални организации в България и подчерта нуждата от възстановяване на доверието на обществото в социалния диалог и спазване на поетите вече ангажименти. Тя отбеляза, че антикризисните мерки, които държавите предприемат днес не могат да бъдат изчерпани с фискалните ограничения и икономии и следва да акцентират върху разкриването на работни места и насърчаване на заетостта.

ОЩЕ ОТ НОВИНИ

24 февруари 2021 | 17:05
Илияна Йотова обяви носителя на наградата за специален принос на 10-ите награди на БАИТ, които се проведоха под патронажа на президента Радев

24 февруари 2021 | 14:02
Само ден след като в Държавен вестник беше обнародван Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който беше създаден особен прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане основни текстове от закона да бъдат обявени за противоконституционни.

23 февруари 2021 | 14:02
Проектът за национален музикален храм на България ще бъде обсъден и в архитектурните среди

23 февруари 2021 | 11:11
Подпомогнати са първите 193 деца със средства от „Българската Коледа”, кампания 2020/2021г. след предложение на Експертния съвет и решение на Комисията към благотворителната инициатива. Общата стойност на направените дарения е в размер на 403 028, 72 лв.