ФОТО ГАЛЕРИЯ

2020-02-06 17:27:00

Държавният глава се запозна с годишния анализ на резултатите от подготовката на Въоръжените сили, войсковия ред и дисциплината през учебната 2019 г.