ФОТО ГАЛЕРИЯ

Залесяване в Планина Плана Залесяване в Планина Плана Залесяване в Габрово, организирано от Техническия университет в Габрово Залесяване в Габрово, организирано от Техническия университет в Габрово Залесяване в Габрово, организирано от Техническия университет в Габрово Залесяване в Габрово, организирано от Техническия университет в Габрово Залесяване в Габрово, организирано от Техническия университет в Габрово Залесяване в Габрово, организирано от Техническия университет в Габрово Залесяване в Габрово, организирано от Техническия университет в Габрово Залесяване в Планина Плана Залесяване в Планина Плана Залесяване в Планина Плана Залесяване в Планина Плана Залесяване в Пловдив, организирано от Пловдивския университет Залесяване в Пловдив, организирано от Пловдивския университет Залесяване в Пловдив, организирано от Пловдивския университет Залесяване в Пловдив, организирано от Пловдивския университет Залесяване, организирано от Шуменския университет Залесяване, организирано от Шуменския университет Залесяване, организирано от Шуменския университет Залесяване, организирано от Шуменския университет
2021-04-24 09:18:00

Начало на президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“